Platforma kształcenia zdalnego PCEiK Oleśnica

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

 ul. Wojska Polskiego 56

 56-400 Oleśnica

 Sekretariat czynny od 8:00 do 16:00  

 

Telefon i faks: 71 314 01 72

E-mail: sekretariat@pceik.pl

www.pceik.pl 

Dyrektor: Magdalena Żerebecka

Nazwa kursu

Prowadzący
Organizacja kształcenia na odległość. 

Roman Lorens 

rlorens@pceik.pl

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych w nauczaniu zdalnym. 

Roman Lorens 

rlorens@pceik.pl

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela.  

Roman Lorens 

rlorens@pceik.pl

Postępowanie nauczycieli w sytuacji kryzysowej.  Już wkrótce!

Roman Lorens 

rlorens@pceik.pl

Czas pracy dyrektora i nauczyciela. Już wkrótce!

Roman Lorens 

rlorens@pceik.pl


Zdalne lekcje matematyki w szkole podstawowej. 

Joanna Palińska

jpalinska@pceik.pl

Kompetencje kluczowe i system motywacji ucznia.    Już wkrótce!

Dorota Siemaszko - Babij 

dsiemaszko@pceik.pl 

Aktywna tablica.


Wiktor Szanin 

wiktor_szanin@hotmail.com